Hur östeuropeiska är du

En så kallad ödesfråga (EU-valet)

2019.05.23 10:12 TemporaryCrew En så kallad ödesfråga (EU-valet)

Frågan om "högerpopulism", demokratiska normer och massmigration/multikultur.
Det är kanske mer än en fråga egentligen (man skulle t ex kunna se på hur starkt katolska länder ser på abort och hitta skiljelinjer med t ex oss), men jag tycker mig se en indelning där ena sidan menar sig stå upp för demokrati som en nödvändig del i EU-gemenskapen, och den andra sidan reagerat på den migrationspolitik Löfvén till slut kallade "naiv" och gått åt ett nationalistiskt håll. Där finns nationalism och etablissemangsskepsis, som båda ligger till grund för inskränkandet av det demokratiska (genom inskränkande av det fria ordet, t ex med den (kanske motiverade) kampen mot Soros-media/utländskt inflytande; och "populism" är per definition ett uppställande av vi-och-dom gentemot ett etablissemang, och alltså en konflikt med det demokratiska som uppstått sen muren föll).
Kruxet som jag ser det är detta: det kan vara så att vissa östeuropeiska länder helt enkelt har andra normer för sina politiska liv. Vad jag vet är Orban fortfarande populär. Om man frågar den svenska vänstern och mitten skulle de säga att de vill ta kampen mot högerspöket som riskerar att ta över. Man vill alltså rent normativt ta kampen med polska Lag och Rättvisa och ungerska Fidesz och säga: Ert sätt att vara kommer inte att tolereras inom EU, och vi vill bestraffa er för er inrikespolitik. Detta med argument som inte är helt olika de USA nyttjade under kalla kriget: dominologik: faller en faller alla. Helt plötsligt kan EU vara fascistiskt.
Men det finns det grundläggande problemet att vi som är skolade med oantastad demokrati som enda möjliga rimliga styrsätt kommer få svårt att gå med på att vi delar union med icke-demokrater. Om man vill att EU-samarbetet ska överleva kanske det är nödvändigt att medlemsländerna delar vissa grundläggande normer. Särskilt Fidesz skulle annars kunna finna större likheter mellan sitt Ungern och Ryssland än de gör med sina EU-allierade.
Om man nu tror på EU som projekt måste man fråga sig: har EU råd med de slitningarna? Eller kan våra olikheter bli början på slutet?
Eller kan ett aggressivt normativt EU vara början på slutet? Kan ungrarna komma att hata oss om vi påtvingar dom en viss inrikespolitik?
Jag kände att jag behövde fler perspektiv, så jag tänkte jag postar. Jag tänker nog rösta S, men det... framstår som uppenbart fel för mig att ett svenskt parti ska ha åsikter om hur ett annat medlemsland sköter sin politik. Jag tror vi bara blir osams då. Men å andra sidan kanske EU måste insistera på vissa normer för att överleva.... vad tror du?
submitted by TemporaryCrew to svenskpolitik [link] [comments]